Zboží doručíme po celé ČR do 24h!!                                    DOPRAVA S DOBÍRKOU ZDARMA U VĚTŠINY PRODUKTŮ!!

Holešovická tržnice Praha -7  HALA č.28 Objednávky tel: 266 710 928 Prodejna gsm: 602 200 151 email: obchod@cdr-shop.cz ICQ: 272-979-218 ICQ stav

Úvodní stránka Způsoby dopravy O nás Obchodní podmínky Reklamační řád Zpracování osobních údajů Kontakt

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující, (Odběratel), souhlasí, aby společnost MEDIA FAST s.r.o., v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/45/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost MEDIA FAST s.r.o. (dále jen "Správce"). Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k reklamním účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem), taktéž k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností budou zpracovávány následující údaje:

- jméno, příjmení,

- adresa bydliště,

- e-mail,

- telefon,

- bankovní spojení,

- u firem IČ a DIČ (dále jen "osobní údaje").

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let. Kontaktní údaje z titulu oprávnění zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů. Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

-  právo požadovat od Správce údajů přístup ke svým osobním údajům,

-  právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

-  právo požadovat  výmaz osobních údajů, popř.omezení jejich zpracování,

-  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-  právo na přenositelnost svých osobních údajů,

-  právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost  zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

-  právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů Správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prah 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.

Kontakt: obchod@cdr-shop.cz

počet položek katalogu: 3 216
přejeme příjemný nákup